Strategiskt leda ett industriföretag-Verksamhetsstyrning

Strategiskt leda ett industriföretag-Verksamhetsstyrning�

Målgrupp

VD:ar/platschefer m.fl som deltagit i Strategiprogrammet 2019-2020.

Innehåll

Verksamhetsstyrning.
Mer info kommer inom kort.
Ersätter tidigare tillfälle

---------------------------

Detta tillfälle arrangeras av Techtank inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0, som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

Omfattning

3 timmar