Presentationsteknik

Bli en mästare på att presentera! Att kunna presentera så att budskapet når fram till åhöraren är viktigt när man är i säljmöte, förhandlar med partnerföretag, står i TV-intervju eller pitchar för investerare.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är personer som vill förbättra sitt sätt att presentera och få fram sitt budskap. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

 Krav på talare och presentatörer – vilka förväntningar finns hos en publik.
 Grundläggande kommunikation – nyttja språk och röst maximalt.
 Kroppsspråket – avgörande faktorer för att nå en publik.
 Metoder för planering, förberedelser och upplägg av presentationer
 Hjälpmedel för presentation – välj rätt hjälpmedel för få största effekt.
 Hantera din egen nervositet på ett vinnande sätt.
 Hur undvika de vanligaste fallgroparna vid muntliga presentationer
 Olika typer av muntliga framföranden och presentationer med personlig återkoppling.

Omfattning

8 timmar