Internationell affärsjuridik

Internationell affärsjuridik

Målgrupp

Målgruppen är framför allt de som ansvarar för anlitandet av advokathjälp,
vanligen vd och/eller ekonomichef, och dels de inom företagen
som jobbar med export- eller importaffärerna, t ex affärsansvarig eller
säljare inom sälj/marknad respektive inköpare.

Innehåll

Den 9 september bjuder Techtank in till ett frukostseminarium på temat internationell affärsjuridik.
Seminariet är öppet för alla företag som arbetar med export/import, eller som funderar på att starta med detta.

Seminariet fokuserar kring frågeställningar som är centrala i internationella
affärsavtal. Några av de frågor som berörs är:
• Terminologi i internationella avtal, dvs vad betyder egentligen vissa
centrala engelska termer och uttryck i affärsavtalssammanhang
• Betalningsfrågorna, dvs hur får man verkställighet av betalningar
i exportaffärer.
• Leveransbestämmelser, dvs hur reglerar man frågan om vem som
ansvarar för frakten och var och när övergår ansvaret för de sålda
(eller köpta) varorna på köparen.
• Lagvalsfrågan, dvs vilket lands lag skall tillämpas vid tolkningen
av avtalet.
• Tvistelösning, dvs hur skall tvister avgöras och i vilket land.

Föreläsare är Anders Sjöholm, verksam inom svensk och internationell affärsjuridik vid Advokatfirman Werner i Karlskrona.

Anders Sjöholm har tidigare varit verksam som chefsjurist vid Europolitan Vodafone samt innehaft ledande befattningar i företag med internationell verksamhet inom telekom, energi, inköp och management consulting.

Fika serveras 9.00-9.30
Föreläsningen startar 9.30 och är ca 45 min lång.

Omfattning

En timme