Utvecklingsprogram Att utveckla nya marknader och affärer

Utvecklingsprogram Att utveckla nya marknader och affärer

Att utveckla nya marknader och affärer är ett utvecklingsprogram i toppklass. Programmet är särskilt designat för att passa dig som ansvarar för marknadsföring, affärsutveckling eller försäljning i ett mindre och medelstort industri- eller teknikföretag.

Målgrupp

Utvecklingsprogram för dig som är ansvarig för marknadsföring, affärsutveckling eller försäljning i mindre och medelstora industri- och teknikföretag.

Innehåll

-------------------
Fullständig information om programmet finns här: techtank.se/wp-content/uplo...
-------------------

Utvecklingsprogrammet Att utveckla nya marknader och affärer genomförs under perioden september 2019 till december 2020. Vi inleder med Kick-off samt ett första lärtillfälle på temat Sårbarhet, affärsrisk och tillväxt den 26 september kl. 12-17 i Olofström.

Tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker utrustas du med nya perspektiv och verktyg för att utveckla nya marknader och affärer. Den pedagogiska idén är utformad så att ditt personliga lärande – på riktigt – kopplas och leder till angelägen utveckling och förändring i ditt företag.

Efter avslutat program
• har du stärkt ditt intresse och dina individuella förmågor och kompetenser för marknads- och affärsutveckling
• har ditt företag utformat eller förädlat en plan för marknads- och affärsutveckling som presenterats för ledningen och styrelsen
• har ditt företag utformat eller förädlat processer för att utveckla nya marknader och affärer
• har ditt företag genomfört skarpa affärsutvecklings- och försäljningsinsatser mot nya marknader

Begränsat antal platser
Programmet Att strategiskt leda ett industriföretag erbjuder ett begränsat antal platser. Medlemmar i Techtank har förtur.

Utvecklingsprogrammet Att utveckla nya marknader och affärer genomförs inom ramarna för projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning. Avsikten med detta projekt är att stärka Blekinges små och medelstora industri- och teknikföretags förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader. En stark industri stärker utvecklingen av den regionala ekonomin. Projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning finansieras av:
Tillväxtverket och Olofströms kommun.