Exportprogrammet – Nyckeln till framgångsrik export

Exportprogrammet – Nyckeln till framgångsrik export

Under våren 2023 genomför Regional Exportsamverkan i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län ett exportprogram för små och medelstora* företag som vill satsa internationellt. Här får du lära dig mer om de marknader som du vill växa på, hur det fungerar med internationella tull- och handelsregler samt hur dina affärer och satsningar kan finansieras.

Innehåll


Första tillfället anordnas fysiskt i Växjö på Almi. Efterföljande tillfällen bestäms av gruppen och kan bli i Blekinge eller Kalmar län. Genom exportprogrammet blir du del av en nätverksgrupp med andra företagare i liknande situation. Tillsammans kan ni möta och lösa utmaningar kopplat till att expandera internationellt. Låter det intressant?

Innehåll i Exportprogrammet:

Workshop 1: Marknadsanalys och marknadsval
Metoder för att välja land och marknad.
Kostnads- och intäktsanalys med syfte att diskutera olika faktorer.

Workshop 2: Tull, moms och transportvillkor vid internationell handel
Metodik och verktyg/resurser för att beräkna tullar vid import och export.
Introduktion till hur internationella frihandelsavtal fungerar och kan användas.

Workshop 3: Finansiering för internationella satsningar
Olika finansieringsalternativ.
Finansiering som konkurrensfördel, utvecklingsstöd samt Almis lån och investeringsupplägg.

Datum: 17 februari, 14 april*, 15 juni* 2023 kl. 9-12
*datum och tid kan komma att ändras efter önskemål från gruppen.

Plats: Första träffen anordnas fysiskt i Almis lokaler på Södra Järnvägsgatan 4A, plan 8 i Växjö. Efterföljande tillfällen bestäms av gruppen och kan bli i Blekinge eller Kalmar län. Du förväntas medverka vid samtliga tillfällen.

Pris: Kostnadsfritt men exportprogrammet har ett värde av 20 000 kr.
Vi erbjuder ett begränsat antal platser och du ansöker om en plats.

*max 249 anställda

Exportprogrammet är ett samarbete inom Regional Exportsamverkan, RES, i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Sydsvenska Handelskammaren samt Region Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. RES i Blekinge finansieras av Tillväxtverket och Region Blekinge. Läs mer på Almis webbsida: www.almi.se/nyheter/bleking...

Omfattning

9 timmar