Truckförare A- och B-truckar

Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. (AFS 2006:5). Det som från början var ett sätt att öka säkerheten på arbetsplatserna, ses numera som en investering istället för bara en skyldighet. Utbildade förare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. Montico erbjuder en utbildning till truckförare för trucktyp A och B. Utbildningen ger effektivare och mer lönsamma förare. Syfte med utbildningen Efter godkänd utbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i typ A och B. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska köra någon av trucktyperna A eller B i ditt arbete.�

Innehåll

• Risker och säkerhetsbestämmelser
• Trafikbestämmelser
• Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
• Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
• Material- och godshantering
• Ett ergonomiskt arbetssätt
• Säkerhetskontroll/Daglig tillsyn
• Hantering av farligt gods
Utbildningens utformning
• Förberedande studier
• Teorigenomgång
• Uppskrivning
• Praktisk genomgång
• Övningskörning
• Uppkörning

Efter godkänd utbildning
Utbildningsbevis utfärdas till godkända förare.