Chefer och ledare inom underhåll

Målgrupp

Chefer och ledare inom underhåll på Techtanks medlemsföretag.

Innehåll

Nätverksmötena hålls ute på företagen och värdskapet cirkulerar.
Frågor som tas upp bestäms av nätverkets medlemmar.
Där det behövs bjuds en extern expert in för att föreläsa.

Omfattning

2 timmar