Autodesk Inventor

Grundkurs i Inventor

Innehåll

Introduktion av Autodesk, Cadcraft och Autodesk Inventor
Partmodellering
• Hantering av sketchläget
• Grundläggande 3D-funktioner och metodik
• Metoder för att skapa detaljer m.m.
• Arbetsgeometrier m.m.
Ritningsgenerering
• Skapande av ritningsvyer
• Måttsättning, symboler, text m.m.
• Hantering av ritramar, rithuvud, inställningar m.m.
Sammanställningar
• Grundläggande hantering av 3D-villkor
• Standardparter i Content Center
• Sprängskisser
• Konstruera direkt i en sammanställning m.m.
• Frame Generator och konstrueringsverktyg
• Sammanställningsritningar, stycklistor, ballonger
Plåtmodulering
• Genomgång av plåtmodulen
Grundläggande filhantering
• Projektfiler
• Hantera icke-Inventor filer

Omfattning

8 timmar