Industriell automation med fokus på robotteknik

Industriell automation med fokus på robotteknik

Målgrupp

Automationsföretag

Innehåll

Kundanpassning av produkter ställer allt högre krav på omställning. Vi lever i en global värld där konkurrenter kan finns överallt liksom tillgång till information, men information är inte samma sak som kunskap. Samtidigt kommer nya " Buzz-words" som industri 4.0, Kollaborativa robotar, Cyber Physical Systems. Vad betyder dessa? Hur kan det påverka mig och mitt företag?

Gunnar kommer ge en översikt över nuläget inom industriell automation med fokus på robotteknik, vad som ligger om hörnet och vad begreppen nämnda ovan egentligen betyder med fokus på användning inom industrin.

Föreläsare: Gunnar Bolmsjö. Professor i Robotik vis Högskolan Väst. Har tidigare arbetade vid Lunds Universitet i 30 år. Hans område spänner över hela robotområdet från servicerobotar till industrirobotik till dessas användning. För närvarande är det stort fokus på säkerhet och kollaborativa robotar.

Omfattning

En timme och 30 minuter