Personcertifiering-Svetsarprövning

Personcertifiering-Svetsarprövning

I dagens svetsande produktion blir kvalitetsstyrning allt viktigare. Krav på rätt spetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter och liknande. Det blir mer och mer vanligt att ett svetsarprövningscertifikat krävs.

Målgrupp

Svetsare och andra personer med svetsrelaterat arbete.

Innehåll

Många svetsande företag har redan anpassat sin svetstekniska produktion till de kvalitetsstyrningsstandarder som utarbetats. Styrningen sker genom företagets kvalitetskrav, procedurer och personal.
Upplägg
• Fastställande av väsentliga parametrar och giltighetsområden.
• Framtagande av lämplig pWPS/WPS.
• Avläggande av svetsarprövningar.
• Test av teoretiska arbetskunskaper (valbart).
Svetsarprövningar kan avläggas där ni önskar, på ert företag, våra utbildningslokaler eller på vårt svetstekniska center i Tranås.

Omfattning

8 timmar