Mätteknik

Efter genomförd utbildning skall deltagarna kunna använda och läsa av de vanligaste mätinstrumenten. Man skall också veta vilket mätinstrument som är lämpligt för den aktuella mätningen, beroende på noggrannhetskraven.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal som i sin yrkesutövning utför mätningar och använder sig av olika typer av mätdon.

Innehåll

Skjutmått
Höjdritsmått
Vinkelmätare
Radiemätare
Utvändig mikrometer
Trepunktsmikrometer
Djupmikrometer
Mikrometerstickmått

Omfattning

8 timmar