Materiallära Polymerer

Materiallära Polymerer

Målgrupp

Medarbetare som har behov av att fördjupa och förnya sitt materialkunnande.

Innehåll

1. Grundläggande plastkunskap
- Vad är plast?
- Vad är en polymer?
- Från monomer till polymer
- Varför används plaster?
2. Vanliga plaster och dess egenskaper
- Genomgång av de vanligaste plasterna
- Vad används dem till? Vilka egenskaper har de? Hur processar man dem?
- PE (LD, HD, UHMW, LLD), PP, PS, PVC, PET, PA, ABS
- Analysmetoder
3. Bearbetningsmetoder
- Extrudering, formsprutning, formblåsning, filmblåsning, vakuumformning.
- När, var och hur används de här metoderna
4. Additiv
- Vad är ett additiv?
- Varför tillsätts additiv?
- Typer av additiv, exempel när de används
5. Plaståtervinning
- Varför måste vi återvinna plast
- Utmaningar med plaståtervinning
- Hur kan man återvinna plast
- Mekanisk återvinning
- Kemisk återvinning
6. Bioplaster
- Vad är en bioplast? Skillnaden mellan bioplast och bioplast
- Varför (när) ska man använda bioplast
- Vilka bioplaster finns och vilka egenskaper har dem
- Framtiden för bioplaster

Omfattning

8 timmar