INSTÄLLT:Materiallära Metaller

INSTÄLLT:Materiallära Metaller

Innehåll

OBS! UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD!
Techtank väljer att ställa in resterande arrangemang såsom seminarier, nätverksträffar och utbildningar under mars månad. Det kan även bli tal om att ställa in arrangemang längre fram tills läget kring coronaviruset har stabiliserat sig. Vi följer utvecklingen av detta och återkommer med mer information när nya beslut tas. Vi återkommer också med mer information om/när de arrangemang som ställs in kan genomföras vid senare datum eller i annan form.


Utbildningen hålls av RISE.

Grundläggande om metaller
- Olika metaller, legeringar och dess användningsområden
- Begrepp och förkortningar

Egenskaper
- Mekaniska egenskaper hos metaller, terminologi
- Provmetoder. Kort praktisk session i RISE IVF dragprovlabb.

Tillverkningsmetoder
- Vad är plastisk bearbetning, vad händer i materialet vid plastisk bearbetning? Exempel på olika tillverkningsmetoder genom plastisk bearbetning för metaller såsom smidning, valsning, strängpressning, plåtformningsmetoder. Fokus plåtformning med exempel från simulering

Återvinning av lättviktsmaterial
- Både metaller och kompositer

Omfattning

6 timmar