Core Tools

Core Tools

En 2-dagarsutbildning som ger dig kunskap om hur fordonsindustrins kvalitetsverktyg Core Tools (APQP/MG, SPC, MSA, FMEA och PPAP) och hur de bör tillämpas vid interna och externa revisioner. Utbildningen refererar till fordonsindustrins kvalitetskrav IATF 16949:2016 i tillägg till krav i ISO 9001. Förkunskaper om innehåll i IATF 16949:2016 är en fördel vid utbildningen.

Målgrupp

För medarbetare som på något sätt blir berörda av ”IATF 16949:2016” – och dess kvalitetsverktyg s.k. Core Tools dvs APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.
Personal som antingen aktivt arbetar med någon typ av revisioner eller personal som har ett behov eller intresse för att förstå praktisk tillämpning av ”Automotive Core Tools” vilka praktiska frågor som finns och hur de kan tillämpas.
Inga direkta förkunskaper behövs.

Innehåll

DAG 1

- Start introduktion av VDA QMC
- Väsentligt innehåll och mål med processen för ”Strukturerad kvalitetsplanering”
(MG/
- Väsentligt innehåll och mål i processen för säkerställande av mognadsgrad.
- Fallstudie; Typisk revisionssituation i processen för säkerställande av
mognadsgrad.
- Väsentligt innehåll och mål med process för säkerställande av mognadsgrad.
- Väsentligt innehåll och målen med ”Strukturerad kvalitetsplanering” (APQP)
- Väsentligt innehåll, karaktär och mål med FMEA metoden (AIAG & VDA)
- FMEA: Grupparbete i steg 2-5
- FMEA: De återstående stegen 1,6,7
- Väsentligt innehåll, karaktär och mål med FMEA
metoden (forts)
- Väsentligt innehåll och mål med processen för kapabilitet i mätning och
provning (MSA/VDA 5).
- Grupparbete
- Väsentligt innehåll och mål med processen för kapabilitet i mätning och
provning.
- Avslutning och återkoppling av dag 1

DAG 2

- Väsentligt innehåll och mål med processen för produktgodkännande PPA(P)
- Fallstudie av en typisk revisionssituation i PPA(P) processen
- Väsentligt innehåll och mål med processen för produktgodkännande PPA(P), forts
- Fallstudie 1 eller 2; En typisk revisionssituation i samband med SPC
- Väsentligt innehåll och mål med Statistisk Processtyrning (SPC)
- Fallstudie 3; En typisk revisionssituation i samband med SPC
- Väsentligt innehåll och mål med 8D som problemlösningsmetod
- Fallstudie; En typisk revisionssituation för problemlösningsmetoden 8D.
- Återkoppling och summering av dag 2 (öppna frågor)
- Kunskapsprov
- Kursavslutning

Utbildningen består till stor del av praktiska övningsmoment där ovanstående delar praktiseras i
revisionssammanhang. Godkänt kursprov är ett krav för att få göra examen för VDA 6.3.

Kursen genomförs under två heldagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

16 timmar