Core Tools

Core Tools

En 2-dagarsutbildning som baseras ”IATF 16949:2016 – med fokus på kvalitetsverktyg s.k. Core Tools.

Målgrupp

Denna utbildning kombineras och byggs på FMEA AIAG – VDA Där gås den nya 7 stegsmetoden igenom och jämförs med metodiken i AIAG´s FMEA utg 4. Allt för att förstå vad som är nytt men även grunderna i FMEA gås igenom. Utbildningen kommer att beröra alla tre FMEA varianterna så som Design, Process samt den nya delen Monitoring and System Response.

Innehåll

Exempel på innehåll:
Allmänt om IATF 16949
APQP processen och kopplingen till övriga CoreTools
SPC - teori och praktikfall
MSA - teori och praktikfall
PPAP
Generellt om FMEA samt nyheter med FMEA AIAG-VDA
P-FMEA - teori och praktikfall
Fel & Riskanalys P-FMEA - teori och praktikfall
Skillnader P & D-FMEA samt FMEA-MSR