Core Tools

Core Tools

En 2-dagarsutbildning som baseras på CANEAs öppna utbildning ”IATF 16949:2016 – Krav och verktyg”, med fokus på kvalitetsverktyg s.k. Core Tools.

Målgrupp

Denna utbildning kombineras och byggs på FMEA AIAG – VDA Där gås den nya 7 stegsmetoden igenom och jämförs med metodiken i AIAG´s FMEA utg 4. Allt för att förstå vad som är nytt men även grunderna i FMEA gås igenom. Utbildningen kommer att beröra alla tre FMEA varianterna så som Design, Process samt den nya delen Monitoring and System Response.

Innehåll

Program
Dag 1
09:00 Intro och presentation
Allmänt om IATF 16949
10:00 Kaffe
APQP processen och kopplingen till övriga CoreTools
TeoriSPC
12:00 Lunch
13:00 Praktikfall SPC
Teori MSA
15:00 Kaffe
Praktikfall MSA
Teori PPAP
16:45 Summering Dag 1
17:00 Avslut dag 1

Dag 2
09:00 Återblick dag 1
Allmänt om FMEA
Nyheter med FMEA AIAG-VDA
10:00 Kaffe
Teori System Analys P-FMEA
Praktikfall ”System Analys P-FMEA”
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning med praktikfall
Teori Fel & Riskanalys P-FMEA
Praktikfall ”Fel AnalysP-FMEA”
15:00 Kaffe
Dokumentationsfasen
Skillnader P & D-FMEA samt FMEA-MSR
16:30 Summering och avslut
17:00 Avslut


(Blir det fler än 10 personer som deltar så blir priset lägre).