Produktionsstrategi och produktkalkylering

Produktionsstrategi och produktkalkylering�

Innehåll

I detta webinarie går vi genom strategier för ett effektivt och lönsamt samspel mellan produktion och marknad, och vilken roll produktkalkylering har i detta.
Webinariet ges av Kunskapspartner med Stefan Westergård och Carl-Henric Nilsson, som har forskat i detta och arbetat med det i näringslivet.
För de företag som så önskar, kan genomgången följas upp individuellt med Kunskapspartner.

Omfattning

En timme