Automation & Robotik: Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans

Automation & Robotik: Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Målgrupp

Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.

Innehåll

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Arrangör: IUC Sverige
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.
Plats: Online
Tid: Kl. 8:30 – 16:00 båda dagarna.

Flera starter under hösten/vintern 2021 - välj det tillfälle som passar dig:

Tisdag/onsdag den 21-22 september
Tisdag/onsdag den 19-20 oktober
Tisdag/onsdag den 16-17 november
Tisdag/onsdag den 14-15 december

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Till mer information och anmälan: iuc.se/eventkalender/utbild...

Omfattning

15 timmar