Utbildning i omställning för medarbetare - inom automation och robotik

Utbildning i omställning för medarbetare - inom automation och robotik

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Målgrupp

Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.
Gärna 2 deltagare från samma företag.

Innehåll

Kursens mål:
Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.

Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Anmälan sker via denna länk: iuc.se/eventkalender/utbild...
Arrangör är IUC Sverige.

Omfattning

8 timmar