FMEA baserad på AIAG VDA standard

FMEA baserad på AIAG VDA standard

Målgrupp

För dig som arbetar med både produkt och processkvalitet inom antingen produktionen eller produktutveckling, som kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör, produktionstekniker, konstruktör, kvalitetschef eller liknande. Personer som ska delta aktivt i FMEA arbete och som förväntas kunna som ska
genomföra FMEA eller granska projektarbete där FMEA ingår.
Deltagarna bör ha kunskap om FMEA från tidigare utbildningar eller motsvarande
praktiska arbetsuppgifter.

Innehåll

En 2-dagarsutbildning som baseras på fordonsindustrins kvalitetskrav (IATF 16949:2016) med fokus på den nya versionen från AIAG & VDA från 2019.
Verktyget FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, eller på svenska feleffektanalys) kan användas för riskhantering genom att analysera effekter av felsätt som kan uppstå för produktegenskaper eller i produktionsprocesser, vilka orsaker som kan finnas till dessa felsätt och hur åtgärder bör prioriteras.

Utbildning är framtagen av VDA QMC i Tyskland och avser att ge en
grundläggande kunskap om den nya metoden, väsentliga skillnader och nyheter samt vad som
är av stor betydelse för att lyckas med det praktiska FMEA arbetet.
Utbildningen varvas mellan föreläsning, diskussioner och mycket praktiska övningar där en
modellbil står i centrum.

Denna utbildning kommer att ske på svenska.

START: Introduktion av Kursledare
Övningsuppgift
Steg 1 - Planering
Konstruktions FMEA - Process FMEA - FMEA MSR
5V (5T)
Övningsuppgift
KAFFE
Steg 2: Strukturanalys
Strukturträd
Blockdiagram
Övningsuppgifter
12.00 c:a LUNCH
Steg 3: Funktionsanalys
Strukturträd och Funktionsnätverk
Bra och dåligt ordval i FMEA
Parameterdiagram
Övningsuppgift
Steg 4: Felsättsanalys
Strukturträd - funktionsnät
Potentiella felsätt
Övningsuppgift
Steg 5 – Riskanalys
 Allvarlighet (S)
 Felorsaker: Förebyggande (O)
 Upptäckande (D) .
Förebyggande och upptäckande åtgärder
Övningsuppgift
KAFFE
AP och S O D
Fastställa Action Priorities (AP)
Övningsuppgift
Steg 6 - Optimering
FMEA Kunskapskontroll – 10 frågor
Summering och avslutning av dagen
17:00 AVSLUTNING DAG 1


Start Dag 2, Repetition
Presentation: "Från förberedelse till riskanalys: Nyckelfrågor i FMEA"
Steg 6 – Optimering (forts Dag 1)
Två alternativ: Åtgärder eller anledningar
Viktning av S O D
Ledningens ansvar
PDCA - Plan Do Check Act
S-M-A-R-T
Steg 7 - Dokumentation
Innehåll i Dokumentation
Story: Slutsatser
Överföring till special egenskaper
Fastställande av speciella egenskaper
Utvärdering/Lösning
Kommunikationspyramid; Standarder och föreskrifter
Överföring till MSR: ESP
SFM listor för MSR.
Prioritering av åtgärder
LUNCH
Komplettera FMEA (forts)
Presentationer.
Kunskapsprov (Certifiering)
Överföring: Fortsatt tillämpning?
Slutlig återkoppling
16:45 KURSAVSLUTNING/FORTSATT ARBETE


Kursen genomförs under två heldagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

16 timmar