FMEA baserad på gällande AIAG VDA standard

FMEA baserad på gällande AIAG VDA standard

En 2-dagarsutbildning som baseras på IATF 16949:2016 med fokus på gällande FMEA enligt gällande AIAG VDA standard. Förkunskaper som behövs är kännedom om IATF 16949:2016 samt dess kvalitetsverktyg Core tools. Denna utbildning kommer att ske på svenska.

Målgrupp

För dig som arbetar med både produkt och processkvalitet inom antingen produktionen eller produktutveckling, som kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör, produktionstekniker, konstruktör, kvalitetschef eller liknande.

Innehåll

Verktyget FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, eller på svenska feleffektsanalys) används för riskhantering genom att analysera effekten av olika feltyper som kan uppstå i produktions- och/eller produktutvecklingsprocesserna.

Denna kurs enligt baserar sig på gällande IATF 16949, med fokus på FMEA enligt gällande AIAG VDA standard.

Omfattning

16 timmar