Strategisk kompetensförsörjning

Det är viktigt att varje organisation arbetar löpande, systematiskt och strukturerat med sin kompetensförsörjning. Att säkra dagens och morgondagens behov av kunskap, kompetens, färdighet, talang och erfarenhet. Detta sker genom att bevaka sin omvärld och lyssna på intressenterna men även att göra kompetensutveckling och kompetensförsörjning till en strategisk fråga och låta verksamhetsplaneringen, processerna, rutinerna och lärandet leva i symbios.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är personer i organisationen som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.�

Innehåll

Det intellektuella kapitalet
- dina tillgångar och konkurrensfördelar

Det organisatoriska lärandet
- att koppla ihop kompetensförsörjningen med affärerna

SS624070:2009 Standard för Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning i din vardag
- praktiska diskussioner, övningar och analyser

Handledning
 Var ska jag börja?
 Konsolidering & Samordning
 Anpassning
 Utformning
 Exekution & Uppföljning

Omfattning

8 timmar