Ekonomi för ickeekonomer

Ekonomi för ickeekonomer

Kursen ökar deltagarnas kunskaper om "hur företaget går" genom en större förståelse för ekonomiska termer och begrepp hur dessa hänger samband med verkliga resultat.

Målgrupp

Det här är inte en utbildning för renodlade ekonomer. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete har behov av en breddad kunskap i företagsekonomi. Målgruppen är således bred. Alltifrån assistenter till dig som fått ansvar för en avdelning/grupp.

Innehåll

Exempel från innehållet:
•Vad ekonomi är
•Vad balansräkning är
•Olika företagsformer
•Upprätta kalkyler och göra lönsamhetsberäkningar
•Värdering av resultat och ekonomisk ställning
•Hur man gör en budget

Omfattning

16 timmar