Nya ISO 9001 och ISO 14001 ver:2015

Nya ISO 9001 och ISO 14001 ver:2015

Vad skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som kvalitets- och miljöchef, samordnare, ledningens representant eller till dig som på annat sätt behöver kunskap om detta.

Innehåll

Introduktion
Strukturen i ISO 9001 och ISO 14001 och hur de är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
Nya kvalitetslednings- och miljöledningsprinciperna.
Övergångsregler
Förändringarna i nya ISO 9001
Förändringarna i nya ISO 14001

Omfattning

8 timmar