Utvecklingsprogram Att strategiskt leda ett industriföretag

Utvecklingsprogram Att strategiskt leda ett industriföretag

Att strategiskt leda ett industriföretag är ett utvecklingsprogram i toppklass. Programmet är särskilt designat för att passa dig som leder ett mindre eller medelstort industri- eller teknikföretag. Det är grundat i den kontext i vilken du som VD eller Platschef arbetar.

Målgrupp

Utvecklingsprogram för VD och Platschefer i mindre och medelstora industri- och teknikföretag.

Innehåll

-------------------
Fullständig information om programmet finns här: techtank.se/wp-content/uplo...
-------------------

Utvecklingsprogrammet Att strategiskt leda ett industriföretag genomförs under perioden maj 2019 till december 2020.
Kick-off och sammankomst 1: 28 maj kl 13-17
Sammankomst 2: 29 maj kl 8-12
Sammankomst 3: 26 juni kl 13-17
Sammankomst 4: 27 juni kl 8-12

Datum för övriga träffar meddelas senare.

Tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker utrustas du med nya perspektiv och verktyg för att mer effektivt strategiskt leda och utveckla ditt företag. Den pedagogiska idén är utformad så att ditt personliga lärande – på riktigt – kopplas och leder till angelägen utveckling och förändring i ditt företag.

Efter avslutat program:
• har du stärkt ditt intresse och dina individuella förmågor och kompetenser för strategiskt ledningsarbete
• har ditt företag utformat eller förädlat en långsiktig strategisk plan som är presenterad för styrelsen
• har ditt företag utformat eller förädlat processer för strategiskt ledningsarbete och metoder som omsätter långsiktiga strategier i konkreta aktiviteter och resultat
• har ditt företag påbörjat implementeringen av den långsiktiga strategiska planen

Begränsat antal platser
Programmet Att strategiskt leda ett industriföretag erbjuder ett begränsat antal platser. Medlemmar i Techtank har förtur.

Utvecklingsprogrammet Att strategiskt leda ett industriföretag genomförs inom ramarna för projektet Smart industri i Blekinge 2.0. Avsikten med detta projekt är att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten hos Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag. En stark industri stärker utvecklingen av den regionala ekonomin. Projektet Smart Industri i Blekinge 2.0 finansieras av: Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun.