HR seminarieserie: Värdegrund och företagskultur

HR seminarieserie: Värdegrund och företagskultur

Målgrupp

Seminariet riktar sig till HR-chefer/kompetensansvariga på industri- och teknikföretag.

Innehåll

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 17/9: Värdegrund och företagskultur
Att alla organisationer har en företagskultur, uttalad eller outtalad, är de flesta överens om. På detta seminarium kommer vi att diskutera hur kulturen kan se ut, varifrån den kommer, vem som äger den och hur vi kan påverka den, mäta den och förändra den. Vi delar erfarenheter och diskuterar konkreta angreppssätt och verktyg som är applicerbara både i stora och små verksamheter.

Föreläsare
Jenny Månsson Nummelin, som också är programansvarig för seminarieserien, har en bakgrund inom HR i bolag som GE Healthcare, Vattenfall och Axis Communications och driver sedan 10 år företaget Radeptus, med fokus på ledarutveckling, mentorsprogram för chefer, värdegrundsfrågor, förändringsledarskap och rekrytering.

----------

FÖR VEM
Seminarierna riktar sig till HR-chefer/kompetensansvariga på industri- och teknikföretag.

NÄR
Hösten 2021, samtliga kl. 13.00-16.00.
Datum och tema:
17/9: Värdegrund och företagskultur
5/10: Incitament och belöningar
26/10: Hur blir hållbarhet en naturlig del i affärsstrategi och arbetsgivarvarumärke?
25/11: Rekrytering, hur svårt kan det egentligen vara?
9/12: Att leda och driva förändring – en av de viktigaste skillsen framöver

VAR
Genomförs som fysiska seminarier i Blekinge. Plats för respektive seminarium anges på bokningssidan. Obs! Om rådande läge inte tillåter detta hålls de digitalt.

KOSTNAD
Ingen deltagaravgift.
Seminarieserien genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet med finansiering från Region Blekinge.

ANMÄLAN
Anmäl dig här på bokning.techtank.se (under Seminarier) senast 7 dagar innan varje tillfälle. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Varmt välkommen med din anmälan!

Till inbjudan (pdf) med information om hela seminarieserien: storage.googleapis.com/tech...

Seminarieserien arrangeras av Techtank i samarbete med samtliga kommuners näringslivskontor i Blekinge och genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet med finansiering från Region Blekinge.

Omfattning

3 timmar