HR seminarieserie: Incitament och belöningar

HR seminarieserie: Incitament och belöningar

Målgrupp

Seminarierna riktar sig till HR-chefer/kompetensansvariga på industri- och teknikföretag.

Innehåll

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 5/10: Incitament och belöningar
Denna eftermiddag kommer vi att diskutera och ge exempel på hur man kan skapa och designa incitament- och belöningssystem som faktiskt påverkar våra anställdas arbete och effektivitet i positiv riktning. D v s som belönar den där extra arbetsinsatsen, som belönar när vi överträffar våra mål och som premierar framgång för vårt företag/organisation. Vi kommer även att diskutera både
för- och nackdelar med olika former av belöningssystem. Företag med väl utvecklade belöningssystem har ofta ett starkt ”employer branding” – och kan därför använda dessa system för att både attrahera, utveckla och behålla sin arbetskraft

Föreläsare
Per Arvidson har omfattande akademisk och praktisk erfarenhet av ledning, styrning och finansiering av företag och offentliga organisationer. Sedan 1986 arbetar han som lärare och forskare vid The School of Economics and Management, Lunds universitet - med inriktning främst på ekonomisk redovisning, styrning och ledning. Han har också fått pris som bästa föreläsare på samma skola. Från 2002 är han även partner och konsult i Blueberry Hill Management Consulting.

----------

FÖR VEM
Seminarierna riktar sig till HR-chefer/kompetensansvariga på industri- och teknikföretag.

NÄR
Hösten 2021, samtliga kl. 13.00-16.00.
Datum och tema:
17/9: Värdegrund och företagskultur
5/10: Incitament och belöningar
26/10: Hur blir hållbarhet en naturlig del i affärsstrategi och arbetsgivarvarumärke?
25/11: Rekrytering, hur svårt kan det egentligen vara?
9/12: Att leda och driva förändring – en av de viktigaste skillsen framöver

VAR
Genomförs som fysiska seminarier i Blekinge. Plats för respektive seminarium anges på bokningssidan. Obs! Om rådande läge inte tillåter detta hålls de digitalt.

KOSTNAD
Ingen deltagaravgift.
Seminarieserien genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet med finansiering från Region Blekinge.

ANMÄLAN
Anmäl dig här på bokning.techtank.se (under Seminarier) senast 7 dagar innan varje tillfälle. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Varmt välkommen med din anmälan!

Till inbjudan (pdf) med information om hela seminarieserien: storage.googleapis.com/tech...

Seminarieserien arrangeras av Techtank i samarbete med samtliga kommuners näringslivskontor i Blekinge och genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet med finansiering från Region Blekinge.

Omfattning

3 timmar