Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet

Målgrupp

Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling.

Innehåll

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång.

Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkraft för hållbarhetsarbetet.

Kickstart Hållbarhet avser att på ett konkret och jordnära sätt peka på möjligheter och metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig.

Plats: Kickstart kommer att genomföras digitalt
Tid:
För grupp 3 Småland & Blekinge gäller:
Träff 1: Fredag 29 oktober kl 8-12
Träff 2: Ca 2 timmar, bokas enskilt per företag
Träff 3: Fredag 10 december kl 8-12

Upplägg
Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta. En kickstartgrupp kommer att samla tio till tolv företag för att skapa en konkret och engagerad gruppresa som sträcker sig över tre tillfällen. I Kickstart hållbarhet ges kunskap, vägledning och verktyg av såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare.

Deltagande företag kommer att få:

- Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
- Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
- Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
- Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan


TILL ANMÄLAN: form.jotform.com/2124426974...


Arrangeras inom ramen för projektet Kickstart Hållbarhet som drivs av IUC Sverige och finansieras av Vinnova.