Business Model Canvas

Business Model Canvas

Business Model Canvas beskriver din affärsmodell enkelt genom nio byggstenar som visar logiken bakom hur ett företag planerar att tjäna sina pengar. Canvasen är din vita duk där du skapar förutsättningarna för vad som förhoppningsvis ska bli ett framgångsrikt företag. BMC är kraftfullt verktyg att använda löpande under bolagets utveckling för att spegla verkligheten och kunna se sin egen utveckling.

Målgrupp

VD:ar/platschefer, ledningsgrupp på Små/medelstora Industri- och teknikföretag

Innehåll

Med hjälp av erfarna ledare på Blekinge Business Incubator får vi under några timmar en inflygning i metoden Business Model Canvas och lär oss använda den på vår egen verksamhet.
Enklare lunch serveras!

Omfattning

3 timmar