Digital träff: Hur kan du utveckla din verksamhet med AI?

Digital träff: Hur kan du utveckla din verksamhet med AI?

Målgrupp

För dig som är intresserad av vad AI kan innebära för ditt företag och din verksamhet.

Innehåll

Digitalt informationsträff: Hur kan du utveckla din verksamhet med AI?

Projektet DigIT Hub AI är en satsning för att hjälpa dig som företagare att komma igång och se vilka möjligheter det finns att förbättra din verksamhet med hjälp av AI. Vi kan till exempel:

- Hjälpa dig att förstå affärsnyttan av artificiell intelligens
- Utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg
- Stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din organisation

Arrangemanget genomförs tillsammans med Packbridge, Techtank och IUC Syd genom medel från EU:s Regionala Utvecklingsfond, ERUF.


Registrera dig på följande länk: hur-kan-du-utveckla-din-ver...