Webbaserade utbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 500 diplomerade kurser på sin webbportal. Nu erbjuder vi våra medlemsföretag möjligheten att teckna riktigt prisvärda licenser. Vi tror på långsiktigt lärande, på digitalisering och på vikten av att kunna vara flexibel i planeringen av sin tid för hållbar utveckling.
Efterfrågan på webbaserade utbildningar har de senaste åren ökat och kursutbudet i Diplomas utbildningar är anpassade efter detta. Här erbjuds bland annat utbildningar inom produktionseffektivisering, produktionsplanering, digitalisering och kompetensutveckling/kompetensfrågor.

UTBILDA DIG VAR DU VILL NÄR DU VILL
• Sveriges största utbildningsplattform
• Fler än 500 diplomutbildningar online
• Effektivare inlärning
• Diplomerade kunskapstester

NÅGRA AV DE UTBILDNINGSOMRÅDEN SOM ERBJUDS:
• Affärsutveckling
• Företagsekonomi
• HR
• Försäljning
• CSR och horisontella principer
• Kvalitetsteknik
• Ledarskap
• Produktionsteknik
• LEAN/Förbättringsarbete
• Marknadsföring
• Projektledning
• Språk
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Styrelsearbete

Se alla utbildningar här: diplomautbildning.se/utbild...

ERBJUDANDE TILL TECHTANKS MEDLEMSFÖRETAG
Exklusivt för Techtanks medlemsföretag. 1-årslicenser till specialpris ger tillgång till alla utbildningar. Kontakta Therese Olsson för mer information.
E-post: therese.olsson@techtank.se Telefon: 076-861 27 45

TESTA WEBBUTBILDNINGARNA UTAN KOSTNAD
Tack vare vårt samarbete med IUC Kalmar finns möjlighet att testa utbildningar kostnadsfritt. Testversionen av Diplomas webbutbildningar är begränsad till vissa delmoment, men ger dig möjlighet att se hur utbildningarna är uppbyggda.

Klicka på länken iuc.diplomautbildning.se/lo... och ange följande inloggningsuppgifter:
E-postadress: iuc-kalmar@iuc-kalmar.se
Lösenord: IUC2019

HAR DU REDAN TECKNAT EN LICENS VIA TECHTANK?
För dig som redan har tecknat licens – klicka här för att komma till utbildningsportalen: techtank.iucwebbutbildning....